رفع خطای دستور یافت نشد در sudo

بعضی وقت‌ها که sudo می‌زنیم چون دستور بعد از sudo در داخل دایرکتوری‌های PATH مربوط به sudo نیست با پیغام خطای دستور یافت نشد مواجه می‌شویم.
راه حل :
$ sudo env "PATH=$PATH" godi_consol

برنامه یاداشت‌ها

چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰: یادداشت در مورد composer

حرکت گذاری حروف در ابونتو

فتحه با shift+u نوشته می‌شود.
کسره با shift+y ایجاد می‌شود.
ضمه با shift+t نوشته می‌شود.

نیم فاصله و ویرگول فارسی در ابونتو

ویرگول با shift+7 و نیم فاصله هم با shift+space ایجاد میشود.

شروع!

شک دارم که بتونم مداوم بنویسم ولی تست میکنیم!